Δημήτριος Ευαγγελίδης, ο πρώτος ανασκαφέας του Ιερού της Κλοπεδής τη δεκαετία του 1920 και πρώτος έφορος Αρχαιοτήτων Λέσβου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_ARCH_KLOPEDI_055a.JPG
Τίτλος
Δημήτριος Ευαγγελίδης, ο πρώτος ανασκαφέας του Ιερού της Κλοπεδής τη δεκαετία του 1920 και πρώτος έφορος Αρχαιοτήτων Λέσβου
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος αιολικoύ Ιερού Κλοπεδής, περιοχή Αγίας Παρασκευής Λέσβου, φωτ 055α. Στον χώρο του εκθετηρίου υπάρχει έκθεση με φωτογραφίες από την ιστορία των ανασκαφών του αρχαιολογικού χώρου. Δεν θα μπορούσε να λείπει το πορτραίτο του Δ. Ευαγγελίδη.
Χρόνος λήψης
16/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιολικός ρυθμός.
Αρχαίος ναός.
Ιερό / Ιερά.
Κιονόκρανο.
Λέσβος.