Δημήτριος Ευαγγελίδης, ο πρώτος ανασκαφέας του Ιερού της Κλοπεδής τη δεκαετία του 1920 και πρώτος έφορος Αρχαιοτήτων Λέσβου
[Φωτογραφικό υλικό]