Ιερό Κλοπεδής: Θαυμάσιο αιολικό κιονόκρανο στον Ναό Β
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_ARCH_KLOPEDI_035.JPG
Τίτλος
Ιερό Κλοπεδής: Θαυμάσιο αιολικό κιονόκρανο στον Ναό Β
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος αιολικoύ Ιερού Κλοπεδής, περιοχή Αγίας Παρασκευής Λέσβου, φωτ 035. Το αιολικό κιονόκρανο στην κορυφή του αναστυλωμένου κίονα της ΒΔ γωνίας του Ναού Β.
Χρόνος λήψης
16/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιολικός ρυθμός.
Αρχαίος ναός.
Ιερό / Ιερά.
Κιονόκρανο.
Λέσβος.