Στα μέρη της Κορυτσάς, τον Απρίλιο του 2010: Τα δυο άλογα, μπροστά το φορτωμένο (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB-K-HORSE-L-2010-F-008_2018-06-27_06-37-14.JPG
Τίτλος
Στα μέρη της Κορυτσάς, τον Απρίλιο του 2010: Τα δυο άλογα, μπροστά το φορτωμένο (κοντινό)
Περιγραφή
Χωρική με δυο άλογα κατεβαίνει από τη βουνοπλαγιά και κατευθύνεται προς το κεφαλοχώρι Βιθκούκι / Vithkuq της Περιφέρειας Κορυτσάς / Qarku i Korçës (Ν-ΝΑ Αλβανία) φωτ 08.
Χρόνος λήψης
27/4/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Γυναίκες.
Μεταφορές.
Υποζύγιο.