Στα μέρη της Κορυτσάς, τον Απρίλιο του 2010: Τα δυο άλογα, μπροστά το φορτωμένο (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]