Λεσβιακά τ. Δ΄ (1962)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Λεσβιακά τ. Δ΄ (1962)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Επιστημονικό Περιοδικό

Κ. Κοντός, Ι. Μουτζούρης, Σ. Ι. Χαριτωνίδης, Ι. Μ. Φουντούλης, Σ. Γ. Παρασκευαΐδης, Ζ. Π. Καμπούρης, Λεσβιακά τόμος Δ΄ (Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών, Μυτιλήνη 1962)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Περιεχόμενα τόμου Δ΄: Πρόλογος· αναφέρεται στην αφιέρωση του τόμου στα 500 χρόνια από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) και στα 50 χρόνια από την απελευθέρωση της Λέσβου (1912) σελ. 5.

Κώστας Κοντός «Η κατάκτηση της Μυτιλήνης από τους Τούρκους» σσ. 7-49, Ι. Μουτζούρης «Μεσαιωνικά κάστρα της Λέσβου» σσ. 50-68, Σ.Ι. Χαριτωνίδης «Οικοδομικές φάσεις του κάστρου της Μυτιλήνης» (το κεφάλαιο συνοδεύεται με σχεδιάγραμμα του Κάστρου και μαυρόασπρες φωτογραφίες) σσ. 69-75, Ι. Μ. Φουντούλης «Οι Τούρκοι κατακτηταί εν ταις ακολουθίαις των Λεσβίων Αγίων» σσ. 76-90, Σ. Γ. Παρασκευαΐδης «Ο Ταξιάρχης του Μανταμάδου» σσ. 91-101, Ζ. Π. Καμπούρης «Τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στη Λέσβο (1908-1912)» σσ. 102-188, Γενικό Επιτελείο Στρατού «Η απελευθέρωσις της Λέσβου (ιστορική και στρατιωτική έκθεσις επί τη βάσει του αρχείου του Γ. Ε. Σ.)» σσ. 189-199, Φ. Δήμος-Γ. Καραμάνος-Αθ. Παρασκευαΐδης «Η Λέσβος τις μέρες της απελευθέρωσης» σσ. 198-228.

Η ενότητα: «Λεσβιακά Χρονικά» σσ. 229-242 περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Β. Αρχοντίδης «Αριστείδης Δελής» σσ. 229-233, Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών «Έκθεσις πεπραγμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου από 22 Σεπτεμβρίου 1957 μέχρι της 13 Νοεμβρίου 1960» σσ. 234-239, Αθ. Παρασκευαΐδης «Η προστασία των ιστορικών μνημείων της Λέσβου» σσ. 239-242. Περιεχόμενα και Κατάλογος με φωτογραφίες σσ. 243-244. Σύνολο σελ. 246.

>>>>> Στα Συνοδευτικά Κείμενα θα βρείτε σε μορφή pdf το άρθρο του Σ. Ι. Χαριτωνίδη «Οικοδομικές φάσεις του κάστρου της Μυτιλήνης»
Λέξεις - κλειδιά
Βαλκανικοί πόλεμοι.
Βυζαντινές πηγές.
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Εικοστός αιώνας.
Κάστρο.
Λέσβος.
Μιχαήλ αρχάγγελος, ταξιάρχης.
Μοναστήρια.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οθωμανική Αυτοκρατορία, 20ός αι..
Οθωμανική κατάκτηση.
Οχυρωματική τέχνη.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος, Παλαιολόγεια.
Ύστερη Οθωμανική-Μεταβατική περίοδος.