Λεσβιακά τ. Ε΄ (1966)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Λεσβιακά τ. Ε΄ (1966)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Επιστημονικό Περιοδικό

Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος, Σ. Ι. Χαριτωνίδης, Ι. Μ. Φουντούλης, Σ. Γ. Παρασκευαΐδης, Harald Patzer Λεσβιακά τόμος Ε΄ (Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών, Μυτιλήνη 1966)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Περιεχόμενα του τόμου Ε΄: Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος «Η εθνική θρησκεία και η λατρεία των Αυτοκρατόρων εν Λέσβω» σσ. 3-13, Ι. Μ. Φουντούλης «Η τιμή των λειψάνων και των τάφων των Λεσβίων Αγίων» σσ. 14-64, William Miller: « Οι Γατελούζοι της Λέσβου (1355-1462) – (σε μετάφραση της Μαρίας Αχ. Αναγνωστοπούλου) σσ. 65-118, «Φραγκίσκος Β΄ Γατελούζος και η Γενουατική κοινότης του Πέραν – (σε μετάφραση του Σταύρου Παρασκευαΐδη από τα λατινικά) σσ. 119-122, George T. Dennis «The short chronicle of Lesbos (1355-1428)» (μία μελέτη, στα αγγλικά, που ρίχνει φως σε μερικά γεγονότα της ιστορίας των Γατελούζων, βασιζόμενη σε δύο πηγές: ένα ανώνυμο χρονικό με τον τίτλο «Περί Μυτιλήνης» (1409;) και τα γράμματα του Δημητρίου Κυδώνη) σσ. 123-144, Harald Patzer «Αρίων ο Μηθυμναίος και η γένεση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας» σσ. 145-160, Σ. Ι. Χαριτωνίδης «Η ιδιομορφία του λεσβιακού πολιτισμού στην αρχαϊκή Λέσβο» σσ. 161-168, Κ. Καβαρνός «Η μεταφυσική του Βενιαμίν του Λεσβίου» σσ. 169-176, Σ. Γ. Παρασκευαΐδης «Ο Ταξιάρχης του Μανταμάδου (Μέρος Β΄)» σσ. 177-197, Μιλτής Παρασκευαΐδης «Νέες αρχαιολογικές ενδείξεις για την Λέσβο» σσ. 198-219.

Η ενότητα: «Λεσβιακά Χρονικά» σσ. 220-231 περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Δ. Π. Λεοντής «Στρατής Βαρελτζίδης» σσ. 220-222, Σ. Γ. Παρασκευαΐδης: «Παναγιώτης Νικήτας» σσ. 223-226, «Το άγαλμα της Σαπφώς» σσ. 226-228, «Το μουσείο Θεοφίλου» σσ. 228-230, «Από τη ζωή και την κίνηση της Εταιρείας» σσ. 230-231.

Περιεχόμενα και Κατάλογος με φωτογραφίες σελ. 232. Σύνολο σελ. 232.

Λέξεις - κλειδιά
Αιολικός ρυθμός.
Ανασκαφικά ευρήματα.
Αρχαϊκή αρχιτεκτονική.
Αρχαϊκή εποχή.
Βυζαντινή εποχή.
Γαλατάς / Galata.
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Γενοβέζοι.
Δημήτριος Κυδώνης.
Εικοστός αιώνας.
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, ζωγράφος.
Λατρεία αυτοκράτορα / αυτοκρατορική λατρεία.
Λέσβος.
Λόγιοι ιερωμένοι.
Μιχαήλ αρχάγγελος, ταξιάρχης.
Μοναστήρια.
Μουσείο.
Μυτιλήνη, πόλη.
Νεομάρτυρας.
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ανατολικό τμήμα.