Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Η πρόσοψη (δυτική πλευρά) του βυζαντινού ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB_V_MES_BYZl_01a_024g .JPG
Τίτλος
Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Η πρόσοψη (δυτική πλευρά) του βυζαντινού ναού
Περιγραφή
Μονή Αγ. Νικολάου στον Μεσοπόταμο (Shën Kollit Mesopotam), οικισμός στην Περιφέρεια Αυλώνας, φωτ 24ζ. Στην τοιχοποιία της πρόσοψης διακρίνονται: η παλαιά καμαρωτή είσοδος και τα δύο στενά καμαρωτά παράθυρα. Όλα χτίστηκαν κι έκλεισαν, όταν ανοικοδομήθηκε το μνημείο το 1793. Τόσο το δυτικό προστώο όσο και οι άλλες δύο στοές στη βόρεια και τη νότια πλευρά δεν υπήρχαν πλέον. Οπότε εδώ βλέπουμε κατευθείαν την πρόσοψη, δίχως τη στοά που έφτανε περίπου μέχρι τα μισά του κτίσματος, ενώ οι λευκές πλάκες, πολλές από τις οποίες με ανάγλυφα, έχουν κι αυτές τοποθετηθεί μετά από την αρχική οικοδομική φάση.
Διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη από το βυζαντινό κτίσμα έχουν τοποθετηθεί έχουν μπροστά στον ναό.
Χρόνος λήψης
24/5/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Βυζαντινά μνημεία.
Ήπειρος Βόρεια.
Νικόλαος, άγιος.
Παλαιολόγεια αρχιτεκτονική.