Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Η πρόσοψη (δυτική πλευρά) του βυζαντινού ναού
[Φωτογραφικό υλικό]