Χατζηλίας, Ελληνικό Σχολείο Μ. Λειμώνος (2012)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χατζηλίας, Ελληνικό Σχολείο Μ. Λειμώνος (2012)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Δημήτριος Ι. Χατζηλίας, Το Ελληνικό Σχολείο της Μονής Λειμώνος Λέσβου και η Λειμωνιάτις Επαρχιακή Σχολή (1836-1914) (Ιδιωτική έκδοση, Μυτιλήνη 2012)

ISBN / ISSN
ISBN: 978-960-93-3899-8
Στοιχεία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πρόλογος του συγγραφέα: σσ.7-8. Το πρώτο κεφάλαιο τιτλοφορείται: «Το Ελληνικό Σχολείο της Μονής Λειμώνος» και περιλαμβάνει τις ενότητες: «Περίοδος 1836-1866» σσ. 9-22, «Περίοδος 1866-1878» σσ. 23-29, «Ακίνητα και πρόσοδοι της Μονής» σσ. 30-37, «Περίοδος 1878-1882» σσ. 38-47.

Το δεύτερο κεφάλαιο τιτλοφορείται: «Η Λειμωνιάτις Επαρχιακή Σχολή» και περιλαμβάνει τις ενότητες: «Περίοδος 1882-1888» σσ. 48-59, «Περίοδος 1888-1914» σσ. 60-81, «Η Λειμωνιάς Σχολή στο Δημόσιο» σσ. 82-86.

Ακολουθεί το Παράρτημα που περιλαμβάνει: «Οι Πίνακες του Πορφύριου» σσ. 88-93, «Αποσπάσματα από τα πρακτικά της καλογερολαϊκής συνέλευσης (1882)» σσ. 94-97, «Αποσπάσματα επιστολών του εκ Βατούσης γιατρού Γεωργίου Γώγου (1882-83)» σσ. 97-98, «Επιστολή-Διαμαρτύρηση προς Νικηφόρο (12-9-1882)» σελ. 99, «Διαμαρτύρηση μουχτάρηδων και δημογερόντων του Μανδαμάδου (1882)» σελ. 100, «Επιστολή Μιλτιάδη Νικόπουλου στον Μανδαμάδο (1882)» σελ. 101, «Απαντητική επιστολή του Σταύρου Παρασκευαΐδη στον Μ. Νικόπουλο (1882)» σσ. 102-103, «Επιστολή κοινοτήτων για αποκήρυξη μητροπολίτη Νικηφόρου Γλύκα» σελ. 104, «Ιερομόναχος-Ιεροδιδάσκαλος Γρηγόριος ο Λέσβιος (1856)» σελ. 105, «Επιστολή του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προς τον συγγραφέα» σελ.106. Πηγές (Κώδικες, Επιστολές-Κατάστιχα-Ημερολόγια-Πρακτικά, Δημοσιεύσεις, Βιβλία) σσ. 107-109, Περιεχόμενα σελ. 110. Σύνολο σελ. 110.

Λέξεις - κλειδιά
Ελληνική παιδεία.
Λέσβος.
Μοναστηριακά κέντρα.
Οθωμανική Αυτοκρατορία, 19ος αι..
Σχολείο.