Καρούζος, Αρχαία τέχνη (1972)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Καρούζος, Αρχαία τέχνη (1972)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Χρήστος Καρούζος, Αρχαία τέχνη. Ομιλίες - Μελέτες (Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1972)

Στοιχεία

Στον τόμο στον οποίο δημοσιεύονται ομιλίες και μελέτες του μεγάλου αρχαιολόγου Καρούζου (1900-1967) γύρω από την αρχαία ελληνική τέχνη, με κεντρικό θέμα τη γλυπτική, προτάσσεται η νεκρολογία που έγραψε για τον συνάδελφο και επιστήθιο φίλο του ο καθηγητής Emil Kunze, διευθυντής των ανασκαφών της Ολυμπίας και πρώην διευθυντής του Γερμανικού Ινστιτούτου (σσ. ΧΙ-XXVI). Μεταξύ άλλων, ο Kunze γράφει για τον Καρούζο, που υπηρέτησε ως διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από το 1925 και ήταν αυτός που ανέλαβε την επανέκθεση των έργων (που διήρκεσε από το 1945 μέχρι το 1964): «Σαν επιστήμονας και σαν αναγεννητής του Εθνικού Μουσείου [ο Καρούζος] θα ασκεί πολύν καιρό ακόμη μια καρποφόρο επίδραση στην Αρχαιολογία. Περισσότερο απ’ όλα γιατί όσα έπραττε και έγραφε στηρίζονταν στο υψηλό ήθος ενός φρονήματος αληθινά ουμανιστικού».

Ακολουθούν: μία συνοπτική αναφορά στις νεκρολογίες που είχαν γραφεί κυρίως από ομότεχνους σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά (σσ. XXVI- XXVΙΙI) και Βιβλιογραφία έργων και αρχαιολογικών πραγματειών του Χρήστου Καρούζου (σσ. XXIX-XXXI). 

Για τις βαθυστόχαστες Ομιλίες και Μελέτες (σσ. 1-175) αντιγράφουμε από την επεξηγηματική Σημείωση: «Η πρώτη αυτή εκλογή από τα κατάλοιπα του Καρούζου περιέχει μελέτες για την αρχαία ελληνική τέχνη, καθώς και ομιλίες που έγιναν οι περισσότερες για ευρύ κοινό κατά καιρούς στον μορφωτικό σύλλογο ‘Αθήναιο’. Άλλες ευκαιρίες, εκλαϊκευτικές εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού, εγκαίνια κλπ έδωσαν αφορμές για την εκφώνηση των υπολοίπων. Ανέκδοτη είναι η μελέτη ‘Η πνευματική ανανέωση στη μελέτη της αρχαίας τέχνης’ [σσ. 78-103]. Αν και υποχρεωτικά σύντομες οι ομιλίες αυτές, φανερώνουν όλο το βάθος και πλάτος μιας παιδείας αληθινά οικουμενικής, που είχε αποκτηθεί με αδιάκοπους πνευματικούς μόχθους, ανάμεσα, μάλιστα, στα διαστήματα του υπαλληλικού του χρέους, που ο Καρούζος το αντίκριζε πάντοτε με ασυνήθιστη σοβαρότητα…».

Ακολουθούν οι Εικόνες: 58 ασπρόμαυρες φωτ και σχέδια από έργα που αναφέρονται στα κείμενα, τα περισσότερα από το Εθνικό Αρχ. Μουσείο (60 σελίδες χωρίς σελιδαρίθμηση).

Λέξεις - κλειδιά
Αρχαία Αθήνα.
Αρχαία Ελλάδα.
Αρχαία ελληνική γλυπτική.
Αρχαία ελληνική τέχνη.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαίοι Έλληνες θεοί.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών / DAI-Ath.
Γλυπτό, γλυπτά.
Κεραμεικός Αθηνών.
Κεραμική.
Κλασική εποχή.
Στοά.