Το κεντρικό τμήμα του ξυλόγλυπτου τέμπλου στον μητροπολιτικό ναό της Μυτιλήνης
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_EK01_MHTRb_041.jpg
Τίτλος
Το κεντρικό τμήμα του ξυλόγλυπτου τέμπλου στον μητροπολιτικό ναό της Μυτιλήνης
Περιγραφή
Άγιος Αθανάσιος, μητροπολιτικός ναός Μυτιλήνης φωτ 041. Άποψη από το κεντρικό τμήμα του ξυλόγλυπτου τέμπλου με την ωραία πύλη. Ένα από τα ωραιότερα δείγματα της μεταβυζαντινής ξυλογλυπτικής τέχνης στη Λέσβο. Στα θωράκιά του έχουν φιλοτεχνηθεί διάφορες παραστάσεις από το φυτικό και το ζωικό βασίλειο και άλλα σύμβολα.
Χρόνος λήψης
22/6/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησιαστική τέχνη.
Μυτιλήνη, πόλη.
Ξυλόγλυπτα.
Ορθόδοξες εκκλησίες.