Το κεντρικό τμήμα του ξυλόγλυπτου τέμπλου στον μητροπολιτικό ναό της Μυτιλήνης
[Φωτογραφικό υλικό]