Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης (το 2016): η είσοδος στη λιθόστρωτη αυλή με την επιγραφή του 1825
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_YCam_020.JPG
Τίτλος
Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης (το 2016): η είσοδος στη λιθόστρωτη αυλή με την επιγραφή του 1825
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Γενί Τζαμί φωτ 020.
Χρόνος λήψης
20/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Οθωμανικά μνημεία.
Οθωμανική Αυτοκρατορία, 19ος αι..
Τζαμί.