Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης (το 2016): η είσοδος στη λιθόστρωτη αυλή με την επιγραφή του 1825
[Φωτογραφικό υλικό]