Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης: διακοσμητικό μαρμάρινο ανάγλυφο και επιγραφή
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_YCam_027.JPG
Τίτλος
Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης: διακοσμητικό μαρμάρινο ανάγλυφο και επιγραφή
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Γενί Τζαμί φωτ 027.
Χρόνος λήψης
24/8/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Λέσβος.
Τζαμί.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.