Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης: διακοσμητικό μαρμάρινο ανάγλυφο και επιγραφή
[Φωτογραφικό υλικό]