Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης (το 2016): το οίκημα του μουφτή στη μεγάλη λιθόστρωτη αυλή
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_YCam_017.JPG
Τίτλος
Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης (το 2016): το οίκημα του μουφτή στη μεγάλη λιθόστρωτη αυλή
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Γενί Τζαμί φωτ 017. Στη βόρεια πλευρά του συγκροτήματος βρίσκεται το οίκημα του μουφτή, με δύο επάνω δωμάτια. Διακρίνεται η μικρότερη είσοδος της αυλής (αριστερά) στη ΒΑ πλευρά που τη χρησιμοποιούσαν κυρίως οι γυναίκες. Στο υπέρθυρο της εισόδου υπάρχει επιγραφή του 1825.
Χρόνος λήψης
5/5/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Οθωμανικά μνημεία.
Οθωμανική Αυτοκρατορία, 19ος αι..
Τζαμί.