Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης (το 2016): το οίκημα του μουφτή στη μεγάλη λιθόστρωτη αυλή
[Φωτογραφικό υλικό]