Το εσωτερικό λιθόστρωτο στο Κάστρο του Μολύβου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_C_014.jpg
Τίτλος
Το εσωτερικό λιθόστρωτο στο Κάστρο του Μολύβου
Περιγραφή
Μόλυβος, Κάστρο φωτ 014. Ένα υπέροχο λιθόστρωτο οδηγεί από τις τρεις πύλες του κάστρου στο εσωτερικό του. Το λιθόστρωτο μονοπάτι διατηρείται σε καλή κατάσταση σε αρκετά σημεία στο εσωτερικό του μνημείου. Κατασκευασμένο και αυτό όπως και το υπόλοιπο μνημείο με ντόπιο γκρίζο και κοκκινωπό τραχείτη.
Χρόνος λήψης
13/4/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Κάστρο.
Λέσβος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.