Το εσωτερικό λιθόστρωτο στο Κάστρο του Μολύβου
[Φωτογραφικό υλικό]