Αεροφωτογραφία: O Βόρειος Θερμαϊκός Κόλπος από το δέλτα του Αξιού, δυτικά, μέχρι το Μέγα Έμβολο, ανατολικά
[Χάρτες]

G_THERMAIC_G_N_AERO.jfif
Τίτλος χάρτη
Αεροφωτογραφία: O Βόρειος Θερμαϊκός Κόλπος από το δέλτα του Αξιού, δυτικά, μέχρι το Μέγα Έμβολο, ανατολικά
Είδος
Είδος
Γεωφυσικός.
Περιγραφή
Ο Βόρειος ή εσωτερικός Θερμαϊκός ή κόλπος της Θεσσαλονίκης. Τέσσερα μεγάλα μακεδονικά ποτάμια εκβάλλουν στον εσωτερικό Θερμαϊκό κόλπο, που ονομάζεται και κόλπος της Θεσσαλονίκης. Από τα ανατολικά προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά: ο Γαλλικός ποταμός / αρχαίος Εχέδωρος (70 χλμ μήκος), ο διακρατικός Αξιός ή Βαρδάρης (388 χλμ συνολικό μήκος), ο Λουδίας (60 χλμ), ο Αλιάκμονας (297 χλμ μήκος). Εδώ, ο Αλιάκμονας είναι εκτός της αεροφωτ.
Τα δύο αντικριστά γεωγραφικά σημεία που διαμορφώνουν την είσοδο στον κόλπο της Θεσσαλονίκης είναι: στα δυτικά, δηλαδή αριστερά, το δέλτα του Αξιού (στον Δήμο Δέλτα της Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης) και απέναντι, στα ανατολικά, το Μέγα Έμβολο (άκρα Μεγάλου Εμβόλου / το γνωστό Καράμπουρνού) κοντά στο Αγγελοχώρι του Δήμου Θερμαϊκού (της Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης). Μία ακόμα στένωση δημιουργείται ακόμα βορειότερα: ανάμεσα στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, δυτικά, και του Μικρού Εμβόλου / Καραμπουρνάκι, στα ανατολικά. Στην πραγματικότητα, αυτό το τμήμα του κόλπου, Γαλλικός-Καραμπουρνάκι, είναι ο κόλπος της Θεσσαλονίκης.
Σειρά χάρτη
Θερμαϊκός Κόλπος / Thermaic Gulf
Γλώσσες
Ελληνικά
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Βόρειο.
Αλιάκμονας / Αλιάκμων, ποταμός.
Αξιός / Βαρδάρης ποταμός.
Βαλκανικά ποτάμια.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Θερμαϊκός κόλπος.
Θεσσαλονίκη.
Λιμάνι.
Λουδίας ποταμός.
Μακεδονία.
Υδροβιότοπος.