Αεροφωτογραφία: O Βόρειος Θερμαϊκός Κόλπος από το δέλτα του Αξιού, δυτικά, μέχρι το Μέγα Έμβολο, ανατολικά
[Χάρτες]