Μελίρρυτος, Ιστορική και γεωγραφική περιγραφή της Επαρχίας Μαρωνείας (1871, 1980)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μελίρρυτος, Ιστορική και γεωγραφική περιγραφή της Επαρχίας Μαρωνείας (1871, 1980)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Ανάτυπο

Μ. Μελίρρυτος, Περιγραφή ιστορική και γεωγραφική υπ’ εκκλησιαστική έποψιν της θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Συντεθείσα υπό Μ. Μελίρρυτου διδάκτορος της Ιατρικής, μέλους αντεπιστέλλοντος πολλών εν Ευρώπη επιστημονικών εταιρειών (Αδεία της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας), Δημήτριος Βασιλειάδης (επιμ.), τόμος πρώτος, Θρακική Επετηρίδα, (Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, Κομοτηνή 1980) σσ. 47-112,

Αρχική έκδοση
Τόπος Α΄ έκδ.
Κωνσταντινούπολη
Χρόνος Α΄ έκδ.
1871
Λέξεις - κλειδιά
Αγροτικά προϊόντα.
Αγροτική κοινωνία.
Αιγαιακή Θράκη.
Αιγαίο Βόρειο.
Αρμένιοι.
Βιστονίδα, λίμνη.
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Βούλγαροι.
Εβραίοι.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θάσος, νησί.
Θράκη.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.
Θρακιώτες.
Κομοτηνή.
Μαρώνεια.
Μουσουλμάνοι.
Μύλοι.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ροδόπη, Νομός Ροδόπης.
Ρωμιοσύνη.
Σαμοθράκη.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φέρες Θράκης.
Χωριό / Οικισμός.