ΕΑΜ. «Ο Διαδούμενος», άγαλμα αθλητή από τη Δήλο (γύρω στο 100 π.Χ.), κοντινό
[Φωτογραφικό υλικό]

GATH_EAM_MUSanr_101.jpg
Τίτλος
ΕΑΜ. «Ο Διαδούμενος», άγαλμα αθλητή από τη Δήλο (γύρω στο 100 π.Χ.), κοντινό
Περιγραφή
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα (ΕΑΜ): Συλλογές Ρωμαϊκής εποχής, φωτ 101. Μαρμάρινο αντίγραφο Ρωμαϊκής εποχής ενός γυμνού αθλητή (ύψος 1,95 μ), που απεικονίζεται να δένει μια πλατιά ταινία στα μαλλιά του. Λείπουν τα δύο του χέρια. Βρέθηκε στο νησί της Δήλου το 1890, σε ένα σπίτι της Ύστερης Ελληνιστικής εποχής. Το αρχέτυπο ήταν ένα φημισμένο χάλκινο άγαλμα του Αργίτη γλύπτη Πολυκλείτου (γύρω στο 430-420 π.Χ.).
Χρόνος λήψης
14/6/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθλητές.
Γλυπτό, γλυπτά.
Εθνικό Αρχαιολ. Μουσείο Αθηνών / ΕΑΜ Αθήνα.
Ρωμαϊκή εποχή.