Μπίρης, Σύγχρονη Αθήνα (1958)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μπίρης, Σύγχρονη Αθήνα (1958)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κώστας Η. Μπίρης, Για την σύγχρονη Αθήνα, μελέτες και αγώνες. Μέρος πρώτον: Δημοσιεύματα, 1956, Μέρος δεύτερον: Υπηρεσιακός αγών, 1957, (Εκδόσεις ΑΣΤΗΡ, Αδελφών Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου, Αθήνα 1958)

Στοιχεία

Ο μηχανικός και πολεοδόμος Κώστας Μπίρης (1899-1980), ένας από τους δεκαεπτά πρώτους σπουδαστές της νεοϊδρυμένης Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου, μαθητής του Ερνέστου Εμπράρ (Ernest Hébrard) κι αργότερα βοηθός του στον επανασχεδιασμό του κέντρου της Θεσσαλονίκης μετά την Πυρκαγιά, διορίστηκε το 1925 τμηματάρχης Σχεδίου Πόλεως των Αθηνών κι έγινε αργότερα διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Ο άοκνος μελετητής της πολεοδομικής εξέλιξης της Αθήνας, ο άνθρωπος που γνώριζε την ελληνική πρωτεύουσα καλύτερα από κάθε άλλον και υπήρξε η ψυχή του Σχεδίου Ανασυγκρότησής της στον Μεσοπόλεμο και αμέσως μετά την Κατοχή, αγωνιζόμενος με όλες του τις δυνάμεις για να υιοθετηθούν καλά σχεδιασμένα πολεοδομικά προγράμματα και να αποτραπούν διάφορα αναπτυξιακά τέρατα –δίχως να κατορθώνει να εισακούεται στις περισσότερες περιπτώσεις τον καιρό της αντιπαροχής και της αλόγιστης «ανάπτυξης»–, διατήρησε τη θέση του στον Δήμο έως το 1965. Η Αθήνα του οφείλει πάρα πολλά και στο πεδίο του σχεδιασμού της και στο πεδίο της ιστορικής έρευνας.

Η έκδοση περιλαμβάνει άρθρα, επιστολές σε εφημερίδες, αλλά και υπηρεσιακά υπομνήματα αυτού του μαχητικότατου αγωνιστή. Μέσα από αυτά τα κείμενα, παρακολουθεί κανείς τις αυθαιρεσίας, τις καταπατήσεις, τα σκάνδαλα, την πολιτική και διοικητική απάθεια και αδράνεια, ή και διαπλοκή, με μια λέξη: το χάος, στο οποίο οφείλει η πρωτεύουσα την τερατόμορφη ανάπτυξή της μετά την Κατοχή. Ενδεικτικό το παρακάτω απόσπασμα από τον Πρόλογο: «Ότι αι Αθήναι είναι σήμερα μία πόλις χωρίς χαρακτήρα πολεοδομικόν και αισθητικόν, αποτελεί διαπίστωσιν, την οποίαν διακηρύττουν, ακόμη και όσοι μόνον το κέντρο της εγνώρισαν και μόνον τας συγκοινωνιακάς αρτηρίας της διασχίζουν. Πολύ θλιβερωτέρας εντυπώσεις αποκομίζει κανείς περί της καταστάσεώς της, αν εκτρέψη τα βήματά του από μίαν αρτηρίαν, δια να αναζητήση εις τας συνοικίας πολεοδομίαν, αισθητικήν, πράσινον, στρωμένους δρόμους και, γενικά, οργάνωσιν και εμφάνισιν πόλεως. Εγράφησαν και γράφονται κάθε τόσον επικρίσεις δια την κατάστασιν αυτήν της πρωτευούσης του Ελληνικού κράτους, εις τον ημερήσιον και τον περιοδικόν τύπον βλέπομεν δε και σχόλια κάπου-κάπου εις τον ξένον τύπον, που δεν τιμούν καθόλου τον πολιτισμόν μας εις αυτό το κεφάλαιον».

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Μέρος Πρώτον – Δημοσιεύματα (προφανώς ετοιμάστηκε για να εκδοθεί το 1956, αλλά εντέλει εκδόθηκε με το επόμενο), Μέρος Δεύτερον – Υπηρεσιακός Αγών (με χρονολογία 1957 και σελιδαρίθμηση ξανά από το 1 μέχρι το 130). >>>>>>>>>>>>>>>> Αναλυτικά Περιεχόμενα, Προλογικά σημειώματα και Ευρετήριο, μαζί με δυο-τρία άρθρα, θα βρείτε στο pdf που φτιάξαμε: Μπίρης, Δημοσιεύματα για τη σύγχρονη Αθήνα (1958) (σύνδεση στο Συνοδευτικό Υλικό, Κείμενα) <<<<<<<<<<<<<<
Λέξεις - κλειδιά
Αθήνα, σύγχρονη.
Αρχαιότητες.
Αρχιτεκτονική.
Αττική.
Γερμανική Κατοχή.
Εικοστός αιώνας.
Ευεργέτες.
Καταστροφή μνημείων.
Κήπος.
Κλεάνθης Σταμάτης, αρχιτέκτονας.
Λατομείο.
Μέσα μεταφοράς.
Οικοδομή / Κτήριο / Κτίσμα.
Περιβαλλοντικές καταστροφές.
Πολεοδομική οργάνωση.
Υποδομές.