Αγία Παρασκευή, κεντρική Λέσβος. Το μαυροκόκκινο άλογο στα κτήματα
[Φωτογραφικό υλικό]

HORSE_L_G_046.jpg
Τίτλος
Αγία Παρασκευή, κεντρική Λέσβος. Το μαυροκόκκινο άλογο στα κτήματα
Χρόνος λήψης
30/8/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Λέσβος.