Αγία Παρασκευή, κεντρική Λέσβος. Το μαυροκόκκινο άλογο στα κτήματα
[Φωτογραφικό υλικό]