Κιουσοπούλου, Βασιλεύς ή οικονόμος (2007)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κιουσοπούλου, Βασιλεύς ή οικονόμος (2007)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Τόνια Κιουσοπούλου, Βασιλεύς ή οικονόμος. Πολιτική εξουσία και ιδεολογία πριν την άλωση, σειρά Historia, (Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2007)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-435-139-8
Στοιχεία
Ιστορική μελέτη με θέμα την κοινωνία και την οικονομία της συρρικνωμένης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα τελευταία χρόνια της Παλαιολόγειας εποχής (15ος αι.). Βραχυγραφίες σσ. 7-8. Εισαγωγή σσ. 9-20. Μέρος Πρώτο «Ο χώρος και οι άνθρωποι» σσ. 23-77. Μέρος Δεύτερο «Η πολιτική εξουσία τον 15ο αιώνα» σσ. 79-156. Μέρος Τρίτο «Πολιτική πρακτική και ιδεολογία» σσ. 157-234. Αντί Επιλόγου «Γιατί έπεσε η Πόλη» σσ. 235-244. Βιβλιογραφία σσ. 245-261, όπου και Πηγές σσ. 247-249. Παράρτημα «Κατάλογοι του πολιτικού προσωπικού» (Τα πρόσωπα, Οι πρέσβεις, Οι «οικείοι», Οι συγκλητικοί που παρίσταντο στη σύνοδο του 1409) σσ. 263-271. Ευρετήριο κυρίων ονομάτων και τόπων σσ. 271-280. Σύνολο σελ. 282.
Λέξεις - κλειδιά
Αγία του Θεού Σοφία.
Βενετία.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή κοινωνία.
Βυζαντινή οικονομία.
Βυζαντινή προσωπογραφία.
Βυζαντινοί.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Βυζαντινοί θεσμοί.
Βυζαντινός ιππόδρομος.
Γαλατάς / Galata.
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Γένοβα.
Γενοβέζοι.
Γεώργιος Σχολάριος / Γεννάδιος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Εμπόριο.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Ισίδωρος, Μητροπολίτης Κιέβου.
Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος.
Ιωάννης Ζ΄ Παλαιολόγος.
Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος.
Καθολική Εκκλησία / Λατινική Εκκλησία.
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος.
Κωνσταντινούπολη, καθολικές εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Λατίνοι.
Λιμάνι.
Λουκάς Νοταράς.
Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος.
Μανουήλ Χρυσολωράς.
Μεχμέτ Β΄ ο Πορθητής.
Μοναστήρια.
Μπαγιαζίτ Α΄ / Βαγιαζίτ Α΄, σουλτάνος.
Μυστράς.
Οθωμανοί Τούρκοι.
Παλαιά Πόλη.
Παλαιολόγεια εποχή.
Παλαιολόγοι.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Πελοπόννησος.
Πέραν / Μπέιογλου.
Προσωπογραφία.
Σύνοδος Φλωρεντίας.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Φιλανθρωπηνοί, βυζαντινή οικογένεια.
Φλωρεντία.