Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Α΄ (2010)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Α΄ (2010)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων (1453-1913), Φίλιππος Ηλιού (φιλολογ. επιμ.) τ. Α΄ (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2010)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-250-441-3
Αρχική έκδοση
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1939-1941
Στοιχεία

Τεκμηριωμένη και αναλυτική ιστορική μελέτη σε δύο τόμους. Στον α τόμο: Διονύσης Καψάλης, Σημείωμα για την έκδοση σσ. 3-5. Εισαγωγικό σημείωμα του Φίλιππου Ηλιού σσ. 7-12.

Πρόλογος Μ. Ι. Γεδεών σ. 15. Εισαγωγή σσ. 17-47 «Ναοί Κωνσταντινουπόλεως πριν από την Άλωση – Πληθυσμός Κωνσταντινουπόλεως και Μικράς Ασίας μετά την Άλωση – Προνόμια των χριστιανών, Μωάμεθ ο Πορθητής, Γεννάδιος Σχολάριος – Πατριαρχικός οίκος – Οφφικιάλοι του Πατριαρχείου – Εγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη Ελλήνων, Σλάβων, Αλβανών, Ρωμούνων».

Κεφάλαιο Α σσ. 48-79 «Μετατροπή ναών σε τζαμιά – Πυρκαγιές, ανοικοδόμηση και ‘κτίσις’ ναών – Προνόμια μονών και Αγίου Όρους – Ελευθερία θρησκευτικής λατρείας – Πνευματική ζωή και τολμηρία διδασκάλων – Οθωμανών αυθαιρεσίες». Κεφάλαιο Β σσ. 80-177 «Τροποποίηση του διοικητικού συντάγματος της Εκκλησίας μετά την Άλωση – Οφφικιάλοι του Πατριαρχείου – Πρώτη και δεύτερη πεντάδα – Ανάμειξη λαϊκών στις διοικητικές υποθέσεις της Εκκλησίας – Λογάδες του Γένους, επιφανείς οικογένειες Κωνσταντινουπόλεως, Φαναριώτες – Οικονομικά και χρέος του Πατριαρχείου – Αποκλεισμός της λαϊκής τάξεως από τη διοίκηση – Επιτροπή και επίτροποι του Κοινού – Λαϊκοί πρόκριτοι – Τάσις προς το χρήμα και την αδικία – Εθνοσυνέλευση του 1858». Κεφάλαιο Γ σσ. 178-224 «Εκπαίδευση – Πατριαρχική Σχολή – Σχολειά και διδάσκαλοι – Φιλομουσία μοναστηριών και αρχιερέων – Μαθήματα – Ενέργειες πατριαρχών και αρχιερέων υπέρ σχολείων – Χορηγίες λαϊκών υπέρ σχολείων – Ιερατικές σχολές». Κεφάλαιο Δ σσ. 225-282 «Πατριαρχική αυλή – Πατριαρχική Σύνοδος – Ιεραρχία και τάξεις μητροπολιτών – Μετακινήσεις αρχιερέων – Ιερωμένοι οφφικιάλοι του Πατριαρχείου – Συντεχνίες – Σύστημα των ‘γερόντων’ μητροπολιτών – Έφοροι μητροπολιτών – Εκλογή νέων αρχιερέων – Χειροτονίες ολιγογραμμάτων κληρικών – Ευπαίδευτοι αρχιερείς – Εσπευσμένες χειροτονίες – Περί χειροτονιών – Τάξη πρωτοκαθεδρίας αρχιερέων – Ονόματα μητροπόλεων και επισκοπών».

Κεφάλαιο Ε σσ. 283-416 «Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Πατριαρχικοί ναοί – Μετριότητες – Επικράτηση του ελληνικού πνεύματος – Πατριαρχικά γράμματα – Εισοδήματα και συντήρηση κληρικών – Συνενώσεις και συγχωνεύσεις μητροπόλεων και επισκοπών – Ζητείες – Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Αντιοχείας, Αλεξανδρείας – Ενισχύσεις και δωρεές ηγεμόνων Βλαχίας και Μολδαβίας – Οικονομικές δυσκολίες και ζητείες – Πατριαρχικό και Εθνικό Ταμείο (19ος αι.) – Βουλγαρικό σχίσμα – Δανεισμός και χρέη της Εκκλησίας – Εμβατοίκια – Δασμοφορία αρχιερέων – ‘Τυχηρά’ εισοδήματα – Πενία μονών Αγίου Όρους – Δραπετεύσεις αρχιερέων – Δανειστές πατριαρχικού ταμείου και αρχιερέων – Πρόσοδοι πατριαρχών και μητροπολιτών – Εισοδήματα κληρικών υπαλλήλων του Πατριαρχείου – Φυλακές – Πατριαρχικά δείπνα και γεύματα – Λαϊκοί υπάλληλοι του Πατριαρχείου – Πατριαρχικές εξαρχίες – Πατριαρχικά οφφίκια – Πατριαρχικοί γραμματείς – Εκλογή πατριαρχών – Παύση πατριαρχών – Εξορία πατριαρχών – Εκλογή και χειροτονία αρχιερέων».

Τα κεφάλαια ΣΤ – ΙΑ, το Παράρτημα και το συγκεντρωτικό Ευρετήριο των δύο τόμων περιλαμβάνονται στον τόμο Β' σσ. 475-546. Σύνολο σελ. Α' τ. 418.

>>>> Δες και Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Β΄ (2010) κι άλλα έργα του Γεδεών εδώ στο Συνοδευτικό Υλικό: Βιβλιογραφία <<<
Λέξεις - κλειδιά
Άγιον Όρος / Άγιο Όρος.
Βόσπορος.
Γαλατάς / Galata.
Γεδεών Μανουήλ.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ελληνισμός.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Μετόχια Μονής Σινά / Σιναϊτικά μετόχια.
Μοναστήρια.
Μπαλατάς / Balat.
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Οθωμανική εποχή.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ορθοδοξία.
Παλαιά Πόλη.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Πέραν / Μπέιογλου.
Πυρκαγιά.
Ρωμιοσύνη.
Φαναριώτες.
Χριστιανορθόδοξος βίος.