Dagron, Γέννηση (2000)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Dagron, Γέννηση (2000)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Gilbert Dagron, Η γέννηση μιας πρωτεύουσας. Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της, 330-451, Μαρίνα Λουκάκη (μτφρ) (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2000)

ISBN / ISSN
ISBN 960-250-190-1
Αρχική έκδοση
Τίτλος Α΄ Έκδ.
Gilbert Dagron, Naissance d'une capitale : Constantinople et ses institutions de 330 à 451
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Presses universitaires de France, Collection : Bibliothèque byzantine ; 7
Τόπος Α΄ έκδ.
Paris
Χρόνος Α΄ έκδ.
1974, 1984
Στοιχεία

Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου: «Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της στη θέση της αρχαίας πόλης του Βυζαντίου, η Νέα Ρώμη μοιάζει να τα έχει όλα: τείχη πολύ μεγάλα για τα λιγοστά της σπίτια, μια σύγκλητο από την οποία θα προέλθει πρωθύστερα η συγκλητική τάξη, μια δημοτική αρχή που προϋπάρχει και προετοιμάζει την αστική ανάπτυξη, έναν ιππόδρομο που μεταμορφώνει τον πληθυσμό μιας πόλης της Ανατολής σε populus romanus. Μελετώντας τους θεσμούς της Βασιλεύουσας, βλέπει κανείς πόσο δύσκολα μεταφυτεύτηκε το ρωμαϊκό πρότυπο, πόσες φορές κινδύνευσε να απορριφθεί προτού ευδοκιμήσει, πόσες φάσεις πέρασε επί ενάμιση αιώνα ωσότου διαμορφωθεί μια νέα κοινωνία σ’ αυτή την πρώτη μεγαλόπολη του Μεσαίωνα. Η κοινωνία αυτή είναι χριστιανική, όπως και η πόλη, και αυτό το στοιχείο τις κάνει να ξεχωρίζουν, κατά τη νοοτροπία όπως και κατά την τοπογραφία, μέσα σε μια επικράτεια που δεν είναι πλέον η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, χωρίς να είναι ακόμα η Βυζαντινή.»

Η μελέτη του Ζιλμπέρ Νταγκρόν (1932-2015), κορυφαίου Γάλλου βυζαντινολόγου, προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών από το 1996 και διευθυντή του Κολλεγίου της Γαλλίας από το 1997, αποτελεί θεμελιώδες έργο όχι μόνο για την πρώτη περίοδο της νεοσύστατης πρωτεύουσας, από την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι τον θάνατο του Θεοδόσιου Β΄, τη βασιλεία του Μαρκιανού και την Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας το 451, αλλά για τον χαρακτήρα αυτής της πόλης στη διάρκεια των έντεκα αιώνων της βυζαντινής ζωής της. .

Η ελληνική έκδοση του Naissance d'une capitale (Παρίσι 1974 α’ έκδοση, 1984 β’ έκδοση) βασίστηκε σε κείμενο αναθεωρημένο από τον συγγραφέα. Η μετάφραση στα ελληνικά είναι υποδειγματική.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή στη γαλλική έκδοση. Συμπληρωματική εισαγωγή στην ελληνική έκδοση (το 1999). Η μελέτη χωρίζεται σε πέντε μεγάλες θεματικές ενότητες και 17 κεφάλαια: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Η αυτοκρατορική πόλη. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Σύγκλητος και συγκλητικοί. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Η υπαρχία πόλεως. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Ο λαός της πρωτεύουσας. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Η Εκκλησία της Κ/Πόλεως. Συμπεράσματα. Βραχυγραφίες-Βιβλιογραφία σσ. 619-630. Χάρτες σσ. 632-635. Ευρετήριο σσ. 637-669. Κατάλογος εικόνων σ. 671. Σύνολο σελ. 680 (25 Χ 18) πανόδετο με κουβερτούρα.

Λέξεις - κλειδιά
Α΄ Οικουμενική Σύνοδος.
Αγία του Θεού Σοφία.
Άγιοι Τόποι.
Άγιοι, αγίες.
Αθανάσιος Αλεξανδρείας, άγιος.
Αμμιανός Μαρκελλίνος.
Ανατολία.
Αννώνα / annona.
Αντιόχεια / Αντάκια.
Άνω Βόσπορος.
Άρειος, αρειανισμός.
Αρματοδρομίες.
Αρχαία ελληνική γλυπτική.
Αρχαίοι Έλληνες θεοί.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ασιατική Τουρκία.
Β΄ Οικουμενική Σύνοδος.
Βιθυνία.
Βόσπορος.
Βυζαντινά δημόσια έργα.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή διοίκηση, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Βυζαντινοί θεσμοί, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζάντιον, πόλις-κράτος.
Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος.
Γότθοι.
Γρηγόριος Ναζιανζηνός.
Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος.
Διοκλητιανός.
Δίων Κάσσιος / Κάσσιος Δίων.
Έβδομον, προάστιο.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Εκκλησιαστική Ιστορία, Σωζομενός.
Εκκλησιαστική Ιστορία, Σωκράτης.
Ηράκλεια / αρχαία Πέρινθος / Μάρμαραερεγλισί / Marmaraereğlisi.
Θεοδοσιανά κτίσματα.
Θεοδοσιανός Κώδικας.
Θεοδόσιος Α΄ ο Μέγας.
Θεοδόσιος Β΄.
Θεοδώρητος της Κύρρου.
Θέρμες, δημόσια λουτρά.
Θράκη.
Ιδεολογία.
Ιουλιανός αυτοκράτορας.
Ιουστινιάνειος Κώδικας.
Ιουστινιανός Α΄, έργα.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Κύρος έπαρχος ΚΠόλεως.
Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος.
Κωνσταντίνος ο Μέγας.
Κωνσταντινούπολη, Ιππόδρομος.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Κωνστάντιος Β΄ αυτοκράτορας.
Λιβάνιος ρήτορας.
Λουτρά / Θέρμες.
Μαρκελλίνος Κόμης.
Μαρκιανός αυτοκράτορας.
Μύθοι, θρύλοι.
Νεστοριανοί, νεστοριανισμός.
Οικουμενικές σύνοδοι.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ουάλης / Βάλης αυτοκράτορας.
Πασχάλιον Χρονικόν.
Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Πολεοδομική οργάνωση.
Πουλχερία αυγούστα.
Προκόπιος, Περί Κτισμάτων.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Ρωμαϊκές πηγές.
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ανατολικό τμήμα.
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δυτικό τμήμα.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Ρώμη.
Σεβήροι, αυτοκρατορική οικογένεια.
Σεπτίμιος Σεβήρος.
Σύγκλητος.
Συνέσιος ο Κυρηναίος.
Συρία, Βυζαντινή περίοδος.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.