Κιομουρτζιάν, Πόλη του 1680 (1992)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κιομουρτζιάν, Πόλη του 1680 (1992)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ιερεμίας Τσελεμπί Κιομουρτζιάν, Οδοιπορικό στην Πόλη του 1680 Σούλα Μπόζη (μτφρ., σχόλια), (Τροχαλία, Αθήνα 1992)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7022-31-9
Αρχική έκδοση
Τίτλος Α΄ Έκδ.
Istanbola Batmutiun
Τόπος Α΄ έκδ.
Βιέννη
Χρόνος Α΄ έκδ.
1913
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Το Οδοιπορικό στην Πόλη χωρίζεται σε οκτώ ενότητες. Στις πρώτες τέσσερις, περιγράφει τη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και την περιφέρειά της. Διασχίζοντας την Προποντίδα από το Επταπύργιο έως τον Κεράτιο Κόλπο και περιοδεύοντας τα βυζαντινά Χερσαία Τείχη, φθάνει στο σημείο εκκίνησης. Στο πέμπτο μέρος αφηγείται την ιστορία της περιοχής Εγιούπ. Στο έκτο μέρος περνάει απέναντι στον Γαλατά, ανηφορίζει το Πέραν, περιηγείται τα χωριά του Βοσπόρου έως τις Συμπληγάδες, στην είσοδο του Εύξεινου Πόντου. Στο έβδομο, ακολουθώντας την ασιατική ακτή του Βοσπόρου, φθάνει στην Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ κι από εκεί περνάει στα Πριγκιπόννησα. Στο όγδοο μέρος μας δίνει πληροφορίες για τα κτίρια και την καθημερινή ζωή της Πόλης.

Ευρετήριο σσ. 133-140. Παράρτημα: Οι ελληνικές κατοικίες στα παράλια του Κεράτιου Κόλπου και του Βοσπόρου την περίοδο 1814-1815, σύμφωνα με τα Κατάστιχα του Φρούραρχου (Μποσταν-τζί-μπασί) σσ. 141-148. Βιβλιογραφία σ. 149. Σύνολο σελ. 150.

Λέξεις - κλειδιά
Kömürciyan Eremya Çelebi.
Άνω Βόσπορος.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Βόσπορος.
Γαλατάς / Galata.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Κωνσταντινούπολη, ασιατική πλευρά.
Κωνσταντινούπολη, Παλαιά Πόλη.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μπαλουκλί / Balıklı, περιοχή.
Οθωμανική εποχή.
Οθωμανική Κωνσταντινούπολη.
Παλαιά Πόλη.
Πέραν / Μπέιογλου.
Ρωμιοσύνη.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.
Τσιγγάνοι / Ρομά.