Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, ναός στο παραβοσπόριο Πασάμπαχτσέ: Κτητορική επιγραφή του 1894
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH011a-007.JPG
Τίτλος
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, ναός στο παραβοσπόριο Πασάμπαχτσέ: Κτητορική επιγραφή του 1894
Περιγραφή
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, εκκλ. συγκρότημα, φωτ 007. Η επιγραφή στο υπέρθυρο της πρόσοψης (Δ όψη του ναού, πάνω στον κεντρικό δρόμο). Αναφέρεται στον σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ Β΄, στον Πατριάρχη Νεόφυτο [Η΄], στον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Ιωακείμ Ευθυβούλη και στην πενταμελή επιτροπή που είχε την επιστασία της ανοικοδόμησης εκ βάθρων του ναού των αγίων και ενδόξων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρονολογία: 26 Οκτωβρίου 1894.
Μεγαλογράμματη γραφή, πολύ καλά διαρθρωμένη στην ορθογώνια παραλληλόγραμμη πλάκα. Από κάτω: διακρίνεται το πάνω μέρος του ανάγλυφου Σταυρού.
Χρόνος λήψης
10/5/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
Αμπντούλ Χαμίντ Β΄ / Αβδούλ Χαμίτ Β΄.
Άνω Βόσπορος.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ιωακείμ Ευθυβούλης, Μητρ. Χαλκηδόνος.
Κωνσταντινούπολη, 19ος αι..
Μητρόπολη Χαλκηδόνος, Οικ. Πατριαρχείο.
Νεόφυτος Η΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.