Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, ναός στο παραβοσπόριο Πασάμπαχτσέ: Κτητορική επιγραφή του 1894
[Φωτογραφικό υλικό]