Το τέμπλο και η Ωραία Πύλη του Πατριαρχικού Ναού μετά τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του ξυλόγλυπτου μνημείου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8-FANB-332.JPG
Τίτλος
Το τέμπλο και η Ωραία Πύλη του Πατριαρχικού Ναού μετά τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του ξυλόγλυπτου μνημείου
Περιγραφή
Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου φωτ 332. Λεπτομέρεια του τέμπλου. Λήψη από το κεντρικό κλίτος του ναού
Χρόνος λήψης
16/9/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Τέμπλο / εικονοστάσι.
Φανάρι.