Το τέμπλο και η Ωραία Πύλη του Πατριαρχικού Ναού μετά τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του ξυλόγλυπτου μνημείου
[Φωτογραφικό υλικό]