Ο έφιππος άγιος Γεώργιος (λεπτ. εικόνας) στον εξωνάρθηκα του Πατριαρχικού Ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8-FANB-307.JPG
Τίτλος
Ο έφιππος άγιος Γεώργιος (λεπτ. εικόνας) στον εξωνάρθηκα του Πατριαρχικού Ναού
Περιγραφή
Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου (στο Φανάρι) φωτ 307. Το προσκυνητάρι με την εικόνα του αγίου Γεωργίου είναι τοποθετημένο στον εξωνάρθηκα (το μεγάλο σκεπασμένο προστώο) του Πατρ. Ναού, στα δεξιά της κεντρικής εισόδου προς τον ναό.
Χρόνος λήψης
16/9/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Γεώργιος, άγιος.
Εικόνα φορητή.
Έφιππος, έφιπποι / Καβαλάρης.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Φανάρι.