Ο έφιππος άγιος Γεώργιος (λεπτ. εικόνας) στον εξωνάρθηκα του Πατριαρχικού Ναού
[Φωτογραφικό υλικό]