Σταυρίδης, Ιστορία Οικ. Πατριαρχείου (1987)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σταυρίδης, Ιστορία Οικ. Πατριαρχείου (1987)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Βασίλειος Σταυρίδης, Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, (1453 - Σήμερον) (Εκδοτικός οίκος Αφελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1987)

Λέξεις - κλειδιά
Θεολογία.
Καθολική Εκκλησία / Λατινική Εκκλησία.
Κατάλογος θρησκευτικών ηγετών.
Κλήρος, κληρικοί.
Κύριλλος ο Λούκαρις, Οικ. Πατριάρχης.
Οθωμανική εποχή.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ορθόδοξες Εκκλησίες, οργανισμοί.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Προτεστάντες.
Σύγχρονη εποχή.
Φανάρι.