Κρήνη με Ναμαζγκάχ, χαρακτικό του 1787
[Εικονογραφικό υλικό]

TIOTm-W102-A.jpg
Τίτλος
Κρήνη με Ναμαζγκάχ, χαρακτικό του 1787
Λεζάντα πρωτοτύπου
Engraving of Namazgâh Fountain by Jean Baptiste Hilair. [Κρήνη με Ναμαζγκάχ, χαρακτικό του Jean Baptiste Hilair.]
Πηγή
Βιβλίο
©:
Yapı Yayın
Είδος
Χαρακτικό
Λέξεις - Κλειδιά
Βρύση / Κρήνη.
Ευρωπαίοι Περιηγητές.
Ζωγραφιά / Ζωγραφιές.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μουσουλμάνοι.
Ναμαζγκάχ / Namazgâh.
Οθωμανική Κωνσταντινούπολη.
Προσευχή.
Ύδρευση.