Στο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί)
[Εικονογραφικό υλικό]

TIC2-M001AG-fig05b.jpg
Τίτλος
Στο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί)
Πηγή
Βιβλίο
©:
Sevim, Turkey in Gravures v. II (2002)
Είδος
Χαρακτικό (γκραβούρα)
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Ορθόδοξες εκκλησίες.