Βουνοκορφές του Αίμου, αεροφωτογραφία 03
[Φωτογραφικό υλικό]

B-ORHAIM-103.JPG
Τίτλος
Βουνοκορφές του Αίμου, αεροφωτογραφία 03
Περιγραφή
Βουλγαρία. Οι βόρειες χιονοσκεπείς κορφές του Αίμου, από το παράθυρο του αεροπλάνου (περνώντας εγκάρσια την οροσειρά από Ν προς Β).
Χρόνος λήψης
2/6/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αίμος ορ. / Μπαλκάν ορ. / Στάρα Πλανινά ορ..
Βαλκάνια.
Βουλγαρία.
Βουνά.
Χιόνι, χιόνια.