Βουνοκορφές του Αίμου, αεροφωτογραφία 03
[Φωτογραφικό υλικό]