Σταυρίδης, Μητρόπολις Πριγκηποννήσων (2003)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σταυρίδης, Μητρόπολις Πριγκηποννήσων (2003)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Η Ιερά Μητρόπολις Πριγκηποννήσων (Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2003)

Λέξεις - κλειδιά
1923.
Αντιγόνη / Μπουργκάζαντά, νησί.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Κλήρος, κληρικοί.
Μητρόπολη Πριγκιποννήσων.
Μητρόπολη Χαλκηδόνος, Οικ. Πατριαρχείο.
Οικουμενικό Πατριαρχείο, 20ός αι..
Πριγκηπόννησα.
Πρίγκηπος / Μπουγιούκαντά, νησί.
Πρώτη νησί / Κιναλίαντα.
Χάλκη / Χεϊμπελίαντά, νησί.