Σταυρίδης, Μητρόπολις Πριγκηποννήσων (2003)
[Βιβλιογραφία]