Μηλιαράκης, Αυτοκρατορία Νικαίας – Δεσποτάτο Ηπείρου (1898, 1994)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μηλιαράκης, Αυτοκρατορία Νικαίας – Δεσποτάτο Ηπείρου (1898, 1994)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αντώνιος Μηλιαράκης, Ιστορία του Βασιλείου της Νικαίας και του Δεσποτάτου της Ηπείρου (1204-1261) (Διονύσιος Ν. Καραβίας και Ευάγγελος Ξ. Λάζος, φωτοτυπική επανέκδοση, Αθήνα 1994)

ISBN / ISSN
ISBN 960-258-039-9
Αρχική έκδοση
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα-Λειψία
Χρόνος Α΄ έκδ.
1898
Στοιχεία
Το πόνημα του σοφού ιστοριοδίφη, δεινού περιηγητή και πρωτοπόρου μελετητή της ιστορικής γεωγραφίας και τοπογραφίας, βασίζεται σε εξονυχιστική έρευνα των πρωτογενών πηγών. Εξάλλου ως τα τέλη του 19ου αι. δεν είχε εκδοθεί καμία άλλη αναλυτική μελέτη για αυτά τα δύο «αυτόνομα ελληνικά κράτη» που δημιουργήθηκαν μετά την Άλωση της βυζαντινής πρωτεύουσας από τους Φράγκους και τους Βενετούς της Δ΄ Σταυροφορίας το 1204. Ο Μηλιαράκης ασχολείται και με την ιστορία της Λατινικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως, από το 1204 έως το 1261, όταν ανακαταλαμβάνουν οι Βυζαντινοί την Πόλη. Η έκδοση συνοδεύεται από έξι εκτενή παραρτήματα. Ακολουθεί Ευρετήριο κυρίων ονομάτων και γεωγραφικών όρων. Σελίδες 684
Λέξεις - κλειδιά
Αγγελοδούκες Κομνηνοί.
Άρτα.
Αυτοκρατορία της Νικαίας.
Βιθυνία.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινές πόλεις.
Δ΄ Σταυροφορία.
Δεσποτάτο Ηπείρου.
Ήπειρος.
Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις.
Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης.
Λατινικές πηγές.
Λατινοκρατία.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μικρά Ασία.
Μικρασιατικές Μητροπόλεις.
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος.
Νίκαια / Ιζνίκ.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.