Στα σκαλιά προς το Άνω Φανάρι, το 1986: Η μαρμάρινη Πύλη του 1733 στο καντακουζινέικο, γενικό
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-OB-DOOR-01-001.jpg
Τίτλος
Στα σκαλιά προς το Άνω Φανάρι, το 1986: Η μαρμάρινη Πύλη του 1733 στο καντακουζινέικο, γενικό
Περιγραφή
Φανάρι: Πύλη στο καντακουζινέικο, φωτ 001. Γενική όψη της μαρμάρινης πύλης του 1733, που είναι ενσωματωμένη στο περιτοίχισμα του Ιωακείμειου Παρθεναγωγείου, στην αριστερή πλευρά του ανηφορικού δρόμου με τα σκαλοπάτια, ο οποίος οδηγεί προς το Άνω Φανάρι και το Μουχλιό.
Διακρίνονται τα τρία μαρμάρινα σκαλοπάτια κι ολόκληρη η «κάσα» με τα λιθανάγλυφα: τα κυπαρίσσια στις παραστάδες, την φυτική διακόσμηση και την επιγραφή στο υπέρθυρο και τους δύο ρόδακες δεξιά κι αριστερά της επιγραφής.
Δες και φωτ κοντινό της διακόσμησης στο υπέρθυρο και της επιγραφής.
Χρόνος λήψης
3/1986
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Καντακουζηνοί, οθωμ. αξιωματούχοι.
Κυπαρίσσι.
Μάρμαρο.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.
Φαναριώτες.