Φανάρι. Πύλη στο καντακουζινέικο, διακοσμήσεις κι επιγραφή του 1733 στο υπέρθυρο (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-OB-DOOR-01-002.jpg
Τίτλος
Φανάρι. Πύλη στο καντακουζινέικο, διακοσμήσεις κι επιγραφή του 1733 στο υπέρθυρο (κοντινό)
Περιγραφή
Φανάρι: Πύλη στο καντακουζινέικο, φωτ 002 λεπτ. Το υπέρθυρο της μαρμάρινης πύλης του 1733, με πυκνή φυτική διακόσμηση και η μεγαλογράμματη (δηλ. με κεφαλαία γράμματα) επιγραφή που αναπτύσσεται σε πέντε αράδες χωρισμένες σε δύο ζώνες.
Η πάνω ζώνη με τις δύο πρώτες αράδες καταλαμβάνει απ’ άκρη σε άκρη όλο το πάνω μέρος της μαρμάρινης κάσας, ενώ οι τρεις επόμενες αράδες (στην κάτω ζώνη) είναι στενότερες και διακοσμούνται δεξιά κι αριστερά με δύο μεγάλους ρόδακες. Διακρίνονται τα ανάγλυφα φύλα δάφνης που περιβάλλουν τους ρόδακες και τα λουλούδια που γεμίζουν το εσωτερικό τους.
Δεξιά κι αριστερά, κάτω από τους ρόδακες, η επιγραφή ολοκληρώνεται με την χρονολόγηση. Αριστερά: «Εν έτει σωτηρίω 1733» και δεξιά: «κατά μήνα Ιούλιον».
Χρόνος λήψης
3/1986
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον.
Καντακουζηνοί, οθωμ. αξιωματούχοι.
Μάρμαρο.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Οίκος, οικογένεια.
Πυρκαγιά.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.
Φαναριώτες.