Στην Πομπή των υποτελών στην Απαντάνα: Ελαμίτες και Αρμένιοι υποτελείς κομίζουν δώρα και φόρους (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-Apa-P-002.JPG
Τίτλος
Στην Πομπή των υποτελών στην Απαντάνα: Ελαμίτες και Αρμένιοι υποτελείς κομίζουν δώρα και φόρους (γενικό)
Περιγραφή
Περσέπολη, Απαντάνα-Πομπή φωτ 002. Λεπτομ. από την Πομπή των Υποτελών στην Απαντάνα: πάνω απεικονίζεται η αντιπροσωπεία των Ελαμιτών με τα άγρια ζώα που κομίζει και, κάτω, των Αρμενίων, που φέρνουν ένα άλογο κι ένα μεγάλο χάλκινο αγγείο. Δεξιά: διακρίνονται δύο από τα έξι κυπαρίσσια, που συμπληρώνουν το αριστερό τμήμα της Πομπής κοντά στο κέντρο (δες φωτ 009, στο Συνοδευτικό Υλικό).
Χρόνος λήψης
8/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ανάγλυφο.
Αρμένιοι.
Αρχαιότητα.
Ιράν.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Σατραπείες.