Τρομπούκης, Ιατρική στην Πόλη (2000)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τρομπούκης, Ιατρική στην Πόλη (2000)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κωνσταντίνος Τρομπούκης, Η ελληνική ιατρική στην Κωνσταντινούπολη 1856-1923 σειρά Ανάλεκτα Της καθ’ ημάς Ανατολής 10 (Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 2000)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7579-29-1 ISSN 1606-5966
Λέξεις - κλειδιά
Αμπντούλ Χαμίντ Β΄ / Αβδούλ Χαμίτ Β΄.
Αρχεία.
Αρχιγένης Σαράντης, γιατρός.
Βασιάδης Ηροκλής, ιατροφιλόσοφος.
Βιέννη.
Βόσπορος.
Γεδεών Μανουήλ.
Εκπαίδευση.
Ελλάδα.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μαυρογένης Σπυρίδων, γιατρός / Μαυρογένης πασάς.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο.
Νοσοκομείο.
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Παλαιά Πόλη.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Σγουρδαίος Τομάζος, γιατρός.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.